DELTAPORE kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van DELTAPORE, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DELTAPORE verstrekt. DELTAPORE kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM DELTAPORE GEGEVENS NODIG HEEFT

DELTAPORE verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan DELTAPORE uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG DELTAPORE GEGEVENS BEWAART

DELTAPORE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

DELTAPORE verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEVEILIGEN

DELTAPORE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DELTAPORE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DELTAPORE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DELTAPORE op via INFO@DELTAPORE. WWW.DELTAPORE.COM is een website van DELTAPORE. DELTAPORE is als volgt te bereiken:

Postadres:                  BINNENVAART 9, 6642CT
Vestigingsadres:       BEUNINGEN
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65414705

Telefoon:                    06-5335317
E-mailadres:              INFO@DELTAPORE.COM